แง่คิดดีๆ เพื่อการพัฒนาชีวิต

  • จงตกแต่งห้องที่ไม่มีหน้าต่าง ด้วยรูปภาพที่มองดูสบายตา หรือต้นไม้สีเขียว เพื่อใช้เป็นจุดพักสายตา และคลายเครียด
 

รวมเรื่องราวชาวเภสัช ม.อ.

การจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์

ภาพกิจกรรมการประกวดโครงการพัฒนางานฯ 2558

Active Imageเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ประกวดโครงการพัฒนางาน และนวัตกรรม บุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์”
ประจำปีงบประมาณ 2558
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 5 สิงหาคม 2558 นำเสนอโครงการพัฒนางานและนวัตกรรม
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 1107 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Download >>>
>>เอกสารรายงานผลการจัดโครงการ

 

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

Active Image1
Active Image2

 

Active Image3

Active Image3

 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กับคณะแพทย์ศาสตร์ [2558]

Active Imageตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการความรู้ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558  โดยร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ เรื่องการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดย คุณอัมพา อาภรณ์ทิพย์ วิทยากรจากคณะแพทย์ศาสตร์  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง ภ.1307

 

 

Download >>>
>>เอกสารรายงานผลการจัดโครงการ

 

ภาพกิจกรรมโครงการ

 

Active Image1
Active Image2

 

Active Image3

Active Image3

 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนางาน [2557]

Active Imageตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการความรู้ ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2557  โดยร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ การจัดการความรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการเขียนขั้นตอนการปฎิบัติงาน (K-PROCEDURE) นำเสนอโดย ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย และคุณนพเก้า บุญราช  ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง ภ.1107

 

 

Download >>>
>>เอกสารรายงานผลการจัดโครงการ
>>เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

Active Image1Active Image2

 

Active Image3

 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย [2556]

Active Imageตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการความรู้ ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์  จำนวน  12 ท่าน  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  แก้วนพรัตน์  ทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย  ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ
1.    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.    บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด สาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีรายละเอียดพอที่จะสรุปได้ดังนี้

Download >>> เอกสารรายงาน

 
เอกสารประกอบการอบรม 3Q

เอกสารประกอบการอบรม 3Q

โครงการอบรม การออกแบบเลขนศิลป์ ประกอบด้วยไฟล์

1. Adobe Photoshop ...download

2. Adobe Illustrator ...download 

โครงการอบรม การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ ประกอบด้วยไฟล์

1. ProShow Producer ...download

2. การใช้งานโปรแกรม ยูทิลิตี้ต่างๆ ...download

 
ภาพกิจกรรมการประกวดโครงการพัฒนางานฯ 2556
http://km.pharmacy.psu.ac.th/images/stories/activity/rxgallery-km56.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 7 of 11

| หน้าหลัก | แนะนำหน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | โครงสร้างหน่วยงาน | บุคลากร  | งาน/บริการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อสอบถาม |
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-288960

RocketTheme Joomla Templates